ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
Учасник виставки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Україна, Київ, 03035,
вул. Урицього, 35,
тел.: (044) 206-31-00,
факс: (044) 206-31-07,
e-mail »»

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гедрометеорологічної діяльності.

Основні напрями:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), проведення моніторингу навколишнього природного середовища, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, а також гідрометеорологічної діяльності;

здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів (крім надр), забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України та національної екологічної мережі;

здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів (крім надр), екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, поводження з відходами.

ДЕПАРТАМЕНТ БІОТИЧНИХ, ВОДНИХ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОМЕРЕЖІ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

Україна, Київ, 03035,
вул. Урицього, 35,
тел.: 9044) 206-31-47,
факс: (044) 206-31-47,
e-mail »»

Основні напрями:

 • забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони земельних ресурсів, екомережі, збереження біорізноманіття та біобезпеки генетично змінених організмів;
 • здійснення комплексного управління та регулюання в сфері екологізації земельних відносин, охорони земельних ресурсів, збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, біобезпеки генетично змінених організмів;
 • забезпечення координації Міністерством діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в межах компетенції Управління.
 • організація, здійснення та координація робіт щодо збереження природних комплексів, які мають особливе природоохоронне, естетичне, наукове, рекреаційне та інше значення;
 • організація роботи щодо розроблення і реалізації державних і регіональних програм з питань, що входять до компетенції Управління;
 • здійснення міжнародного співробітництва з питань, що входять до компетенції Управління.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

Україна, Київ, 01014,
вул. Тимірязєвська, 1 а/с 74,
тел.: (044) 451-59-05,
факс: (044) 294-95-56,
e-mail »»

Основні напрями:

 • впровадження політики у сфері збереження, використання та відтворення природно-заповідного фонду, його природних комплексів та об’єктів;
 • державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду;
 • державний контроль за дотриманням режиму території та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на територіях природно-заповідного фонду;
 • сприяння сталому розвитку мережі природно-заповідного фонду та формуванню екологічної мережі України.

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

Україна, Київ, 01014,
вул. Тимірязєвська, 1, а/с 32,
тел.: (044) 295-26-47,
факс: (044) 238-62-23,
e-mail »»

Основні напрями:

 • розробка проектів створення, проектів розширення і проектів організації та охорони природних комплексів територій природно-заповідного фонду;
 • розробка науково-організаційних заходів по збереженню водно-болотних угідь; наукових основ розвитку і оптимізації мережі територій і об’єктів природно-заповідного фонду, охорони навколишнього природного середовища та збереження різних типів природних комплексів;
 • інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • популяризація екологічних знань; консультації з питань заповідної справи.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

Україна, Київ, 03035,
вул. Урицького, 35,
тел.: (044) 206-31-31,
факс: (0440 206-31-32,
e-mail »»

Основні напрями:

 • Підготовка фахівців природоохоронної галузі (2-га вища освіта) за спеціальностями:
 • “Екологія”;
 • “Менеджмент організацій”.
 • Перепідготовка та підвищення кваліфікації за напрямами:
 • основні державні (регіональна, локальні) програми в галузі охорони навколишнього природного середовища. Загальні засади формування, реалізації та підвищення ефективності;
 • охорона навколишнього природного середовища в Україні в контексті нормативно-правового простору Європейської спільноти;
 • планування та реалізація екологічної політики на регіональному рівні;
 • інноваційна діяльність в галузі екології. Основні напрями, проблеми, досвід впровадження;
 • система державного моніторингу довкілля;
 • регулювання та управління у сфері охорони земельних ресурсів, збереження біорізноманіття, охорони водних ресурсів та атмосферного повітря;
 • організація та здійснення стандартизації, сертифікації, акредитації та метрологічного забезпечення у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • екологічний аудит, оцінка екологічних ризиків, зменшення негативних наслідків антропогенного навантаження на довкілля;
 • впровадження стандартів серії ISO 14000 та ISO 9000;
 • поводження з твердими відходами та хімічними забруднювачами;
 • Здійснення радіоекологічного контролю.

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Україна, Київ, 01030,
вул. О.Гончара, 55,
тел.: (044) 247-30-54,
факс: (044) 247-30-50, 247-31-44

МНС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, рятувальної справи, створення та функціонування систем страхового фонду документації, поводження з радіоактивними відходами, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління та несе відповідальність за її стан і розвиток.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ – АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ І ЗОНИ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ”ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ.

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55,
тел.: (044) 247-30-33

Державний департамент – Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обв’язкового) відселення (далі – Адміністрація зони відчуження) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і йому підпорядковується.

До основних завдань Адміністрації зони відносяться:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

організація, координація і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, залучених до здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, з метою мінімізації шкідливого впливу цих територій на здоров’я громадян та довкілля;

додержання вимог законодавства щодо здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55,
тел.: (044) 247-30-05

До основних завдань Департаменту відносяться:

реалізація державної політики у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

визначення основних напрямків роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального, медичного, радіаційного захисту населення та реабілітації забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи на території України.

ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55,
тел.: (044) 247-30-11

Департамент цивільного захисту є провідним структурним підрозділом МНС України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та оперативного реагування на них, та у сфері цивільної оборони.

Департамент також здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій, підприємств і організацій щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Україна, Харків, 61157,
вул. Жовтневої революції, 139,
тел.: (0572) 12-30-58

Державний департамент страхового фонду документації є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядкований йому і в межах своєї компетенції здійснює реалізацію політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації, а також проводить роботи з паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів, створення та ведення Державного реєстру потенційно-небезпечних об’єктів.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОКИРНИЦЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД»

Україна, с. Боронява, Хустський р-н, Закарпатська область,
вул. Гагаріна, 45,
тел.: (03142) 2-36-71,
факс: (03142) 2-55-17

Основна продукція: цеоліт природний молотий.

Сфера застосування: підготовка води для пиття, тваринництво, рослинництво, агрохімія і меліорація ґрунтів у промисловості для виготовлення будівельних матеріалів і виробів.

ДЕРЖАВНА ВОЄНІЗОВАНА ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА) СЛУЖБА

Україна, Київ, 03057,
вул. Дегтярівська, 31,
тел.: (044) 455-62-90,
факс: (044) 219-45-71

ДЕРЖАВНА ВОЄНІЗОВАНА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55,
тел./факс: (044) 247-31-70, 247-30-31

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ОБ”ЄДНАННЯ «РАДОН»

Україна, Київ, 03083,
вул. Комунальна, 1,
тел./факс: (044) 265-43-11, 265-27-67

ДП «АГЕНТСТВО «ЧОРНОБИЛЬІНТЕРІНФОРМ»

Україна, Київ, 01025,
вул. В.Житомирська,
тел./факс: (044) 244-62-23, 235-50-14, 216-85-46

ЦЕНТР ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Україна, Київ,
вул. Рибалко, 3-а,
тел.: (044) 247-30-81

НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК

Україна, Київ, 04050,
вул. Мельникова, 53,
тел.: (044) 213-30-45,
факс: (044) 213-72-02

Основні напрямки:

 • Моніторинг стану здоров’я населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 • Наукове обґрунтування і супровід медичних заходів з охорони здоров’я населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Вивчення механізму впливу іонізуючого випромінювання та супутніх негативних чинників на організм людини.
 • Розробка методів та засобів їх профілактики, діагностики, лікування та реабілітації постраждалих під час аварії на ЧАЕС.
 • Розробка стратегії і пріоритетних напрямків наукових досліджень з медичних проблем
 • Чорнобильської катастрофи і радіаційної медицини.
 • Організація впровадження прогресивних технологій у практику.
 • Надання практичної допомоги лікувально-профілактичним установам.
 • Підготовка кадрів по радіаційній медицині.

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР ПЕРЕРОБКИ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ “ТЕХНОЦЕНТР”

Україна, Чорнобиль, Київська обл.,
вул. Радянська, 41,
тел.: (04493) 5-15-20,
факс: (04493) 5-22-21

ДСП “Техноцентр” здійснює науково-дослідницьку, проектну, технологічну та експериментальну діяльність, спрямовану на переробку, зберігання та захоронення РАВ. ДСП “Техноцентр” проводить науково-технічні дослідження з питань ремедації (відновлення) радіоактивно-забруднених територій.

Створення та експлуатація об’єктів та споруд зі зберігання, переробки та захоронення РАВ та інших ТВ.

Проектування та виготовлення обладнання і транспортних засобів, що призначені для поводження з РАВ та іншими ТВ.

Розробка засобів контролю, діагностики та захист у сфері поводження з РАВ та іншими ТВ.

Проведення випробувань в умовах дослідно-промислового виробництва нового обладнання і технологій поводження з РАВ та іншими ТВ.

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100