ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
Учасник виставки

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Україна, Київ, 01030,
вул. О.Гончара, 55а
тел.: (044) 247-30-54,
факс: (044) 247-30-50, 247-31-44

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – МНС) є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечення керівництва діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної і пожежної безпеки, створення та функціонування системи страхового фонду документації, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ – АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ І ЗОНИ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ”ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ.

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55а
тел.: (044) 247-30-03

Державний департамент – Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення (далі – Адміністрація зони відчуження) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і йому підпорядковується.

До основних завдань Адміністрації зони відносяться:

 • участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення;
 • організація, координація і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, залучених до здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, з метою мінімації шкідливого впливу цих територій на здоров’я громадян та довкілля;
 • додержання вимог законодавства щодо здійснення обов’язкових заходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення.

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Україна, Київ, 01030,
вул. Гончара, 55а
тел.: (044) 247-30-11

До основних завдань Управління відносяться:

 • реалізація державної політики у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • визначення основних напрямків роботи з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального, медичного, радіаційного захисту населення та реабілітації забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи на території України.

ДЕРЖАВНА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Україна, Київ, 01034,
вул. Золотоворітська,6
тел.: (044) 239-93-33,
факс: (044) 288-10-62

Державна гідрометеорологічна служба (далі – Держгідромет) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і підпорядковується йому.

Основними завданнями Держгідромету є:

 • участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічного та кліматичного вивчення території України, функціонування системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування, гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування, ведення галузевого державного архіву даних спостережень;
 • реалізація в межах своєї компетенції науково-технічної політики, організація і координація наукових досліджень з питань гідрометеорології та клімату.

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Україна, м.Київ, 03028,
проспект Науки, 37
тел.: (044) 525-12-50
факс: (044) 525-53-63

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (далі – УкрНДГМІ) входить до системи державної гідрометеорологічної служби МНС.

Основними завданнями УкрНДГМІ є наукове та науково-методичне забезпечення діяльності гідрометеорологічної служби, розвиток гідрометеорологічної науки, координація наукових досліджень по гідрометеорології в Україні.

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ

Україна, м.Київ, 03028,
проспект Науки, 39
тел/факс: (044) 525-94-58

Центральна геофізична обсерваторія (далі – ЦГО) входить до системи державної гідрометеорологічної служби МНС.

Основними завданнями ЦГО є:

 • методичне забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збору, обробки, узагальнення матеріалів спостережень;
 • аналіз, систематизація та зберігання фонду Галузевого державного архіву;
 • забезпечення місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, збройних сил, інших споживачів та населення інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування;
 • здійснення науково-технічної діяльності з випробування та впровадження в роботу нових приладів та методів спостережень за станом довкілля.

ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Україна, Київ, 03034,
вул. Золотоворітська,6
тел.: (044) 239-93-48

Головний центр забезпечення та обслуговування (далі – ГЦЗО) входить до системи державної гідрометеорологічної служби МНС.

Основними завданнями ГЦЗО є:

 • забезпечення працездатності та проведення ремонтно-профілактичних робіт засобів вимірювальної техніки, що функціонують на мережі спостережень гідрометеорологічної служби;
 • організація впровадження в системі гідрометеорологічної служби нових засобів вимірювальної техніки;
 • організація метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки в гідрометеорологічній службі.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОКИРНИЦЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД»

Україна, 90442, Закарпатська область,
с. Боронява, Хустський р-н,
вул. Заводська, 13
тел./факс: (03142) 68-116

Основна продукція підприємства – цеоліт природний молотий, який застосовується у підготовці води для пиття, тваринництві, рослинництві, агрохімії і меліорації грунтів, виготовленні будівельних матеріалів та виробів.

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100