ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
Учасник виставки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГОСЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Україна, Київ, 03035,

вул. Урицього, буд. 35
тел.: (044) 206-31-00,

факс: (044) 206-31-07
e-mail »»

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гедрометеорологічної діяльності.

Основні напрями:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України), проведення моніторингу навколишнього природного середовища, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування національної екологічної мережі, а також гідрометеорологічної діяльності
 • здійснення комплексного управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів (крім надр), забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду України та національної екологічної мережі
 • здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, геологічне вивчення надр, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, організації охорони і використання територій та об’єктів природного-зоповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі
 • здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.раціональне використання , відтворення та охорона природних ресурсів, зокрема за використанням та охороною земель, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну безпеку, охорону ьа використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування, збереження та використання екологічної мережі. З питань, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, а також забезпечення здійснення державного геологічного контролю, державного геодезичного нагляду за топографо-геодизичною і картографічною діяльністю

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ «УКРНДІЕП»МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
Директор доктор фіз.-мат. наук, професор Коваленко Г.Д.
тел.(057)702-15-92

факс (057)702-15-92

тел/факс.:+38 057 702-15-92

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ МОРЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

м. Одеса, Французький б-р, 89
Директор:В.Борулько, к.т.н., с.н.с.

Заступник директора з наукової частини:В.Коморін, к.г.н., с.н.с.
тел +380482 63-66-22
e-mail »»
www.sea.gov.ua

 • Проведення спостережень за станом компонентів морської екосистеми(вода, донні відклади та біота)
 • створення та ведення баз даних екологічної інформації і банку даних
 • науковий аналіз та оцінка стану морських систем
 • створення та ведення інтерактивних картографічних систем
 • дослідження особливостей розвитку біоценозів в зв’язку зі змінами середовища під впливом антропогенного тиску
 • Великий досвід в проведенні морських і екологічних досліджень, наукові матеріали, одержані в більш ніж 400 експедицій в Світовому океані, високий науковий потенціал і сучасне обладнання дозволяють Українському науковому центру екології моря залишатися лідером в вирішенні природоохоронних проблем і активним учасником багатьох актуальних міжнародних програм і проектів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (УКРГЕОДЕЗКАРТОГРАФIЯ)

вул. Попудренка, 54, МСП - 660, м. Київ-94, 02660
тел.: (044) 296 6008, 292-41-30, факс: 573 4213
e-mail »»

Державна служба геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія) - урядовий орган державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища.

Основні напрями:

 • 1. здійснює реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності
 • 2. забезпечує створення національної геодезичної системи.3. координує та забезпечує створення національної інфраструктури геопросторових даних
 • 4. формує та забезпечує ведення Державного реєстру географічних назв України, та географічних об'єктів інших країн світу
 • 5. організовує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, карто видавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля
 • 6. видає в установленому законодавством порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, здійснює державний геодезичний нагляд

ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОДЕЗІЇ (ДНВП “УКРІНЖГЕОДЕЗІЯ”)

пров. Новопечерський, 3,

корпус 2, 01042, м. Київ-42, 01042
тел.: (044) 528-7235, факс: 528-72-35
e-mail »»
e-mail »»

Основні напрями:

 • 1. Аерофотознімальні роботи:
 • 2. Інженерно-геодезичні роботи:
 • 3.Топографо-геодезичні роботи:
 • 4. Картографічні роботи:
 • 5. Земельно-кадастрові роботи:
 • 6. Інженерно-гідрографічні роботи:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК»ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ»

41000 Сумська обл., м. Середина-Буда,

вул. Новгород-Сіверська, 62
тел./факс (05451)7-14-49, 7-21-70
e-mail »»
www.nppds.narod.ru

Національний природний парк “Деснянсько-Старогутський” створенний 23 лютого 1999 року.Розташований у Сердино-Будському районі Сумської області.Площа-16215, 1 га.З цих земель 7272, 6 га надано парку у постійне користування, в тому числі земель лісового фонду-7232, 2га.

До міста Середина-Буда можна дістатися потягами Московського напрямку південно-західної залізниці(станція»Зернове»).Туристичні бази знаходяться в околицях сіл Очкине та Боровичі, куди ведуть автомобільні дороги.

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100