ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
Основні розділи виставки

 • Екологія та здоров'я людини
  • чисте довікілля
  • екологічно чисті продукти харчування
  • питна вода
  • оздоровчі напої
  • мінеральні води
  • лікувально-профілактичні засоби
  • очистка води і повітря в побуті і на виробництві
 • Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС та відновлення стану довкілля після надзвичайних подій (природних та штучних)
  • радіонуклідне забруднення
  • обстеження та діагностика територій
  • вимірювальна апаратура
  • очистка і реабілітація заражених територій
  • новітні технології лікування
 • Раціональне природокористування
  • законодавча база
  • своєчасне обстеження
  • обробка даних екологічного стану
  • профілактика екологічних порушень
  • оптимізація землекористування
 • Охорона природи і сучасні біотехнології
 • Утилізація і переробка вторинної сировини, захоронення промислових та побутових відходів
 • Впровадження та використання альтернативних, екочистих джерел енергії
 • Екологічна безпека житла
 • Ядерна та радіаційна безпека
 • Наукові дослідження, контрольно-вимірювальні прилади для забезпечення охорони довкілля
 • Впровадження новітніх екотехнологій на промислових підприємствах з метою максимальної мінімізації викидів шкідливих речовин в атмосферу та довкілля
 • Новітні і невикористані технології очистки повітряного і водного басейнів
 • Екологія довкілля. Проблеми екології великих міст та шляхи їх вирішення
 • Природоохоронна діяльність та екологічне виховання
 • законодавча база
  • посилення роботи виконавчих структур по охороні навколишньої середовища
  • активізація роботи громадських організацій
 • Моніторинг стану навколишнього природного середовища
  • радіомоніторинг
  • космічний моніторинг
  • хімічний моніторинг
  • наукові установи
  • спеціалізовані лабораторї
Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100