ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
СЕМІНАР

План семінарів, лекцій та круглих столів у дні проведення виставки «ЕКОЛОГІЯ-2005»

Семінари минулих років: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

5 квітня

12.45–14.00  — Семінар на тему: "Система газоаналітичного контролю"

Організатор проведення - ТОВ "Украналіт-Еко"

План семінару:

 • Організація системи контролю валових забруднюючих речовин на підприємствах - основних забруднювачах атмосферного повітря.
  Доповідач - Горбунов В.С., начальник управління Міністерства екології.
 • Система контролю викидів шкідливих газів котлоагрегатами ТЕС.
  Доповідач - Максименко Ю.Н., Директор ТОВ "Екомак"
 • Метрологічне забезпечення газо аналітичних вимірювань.
  Доповідач -к.х.н. Мошковская Л.Т., зав.лаб. ВАТ "Украналіт"
 • Підготовка молодих фахівців в галузі контролю забруднення навколишнього середовища.
  Доповідач - к.т.н. Міднюк Я.Л., доцент ПБФ НТУУ "КПІ"

6 квітня

11.00– 13.00  — Семінар на тему: " Екологія столиці здоров'я киян

Організатор проведення - Інститут фізики НАН України та Український інститут екології людини.

План семінару:

 1. "Екологія міста і проблеми ендоекології людини."
  Доповідач - Курик М.В., доктор фіз.-мат.наука, професор.
 2. "Програма ендоекологічної паспортизації дітей столиці "Екологія, діти, майбутнє"
  Додвідач - Ленінська Н.С. - координатор Програми.
 3. " Екологічний атлас маленького киянина"
  Доповідач - В.П."Екопреса"
 4. "Пектини і здоров'я дітей"
  Доповідач - Демченко П.І., канд.хім.наук.
 5. "Магнітна екологія міста"
  Доповідач - Головін М.І., канд.техн.наук
 6. "Інформаційна медицина і ендоекопрофілактика організму"
  Доповідач - Кляп С.І., канд.мед.наук.

14.00-16.00

- Семінар на тему: "Проблеми та перспективи поводження з радіоактивними відходаим в Україні"

Організатор проведення - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та

Українське державне об'єднання "Радон" МНС України.

План семінару:

Перспективи створення сховищ геологічного типу в Україні.
Доповідач - Корчагін П.О., заст.ген.директора з охорони праці, радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища УкрДО "Радон".

Ізоляція довгоіснуючих РАВ у стабільних геологічних формаціях.

Доповідачі:

 1. Соботович Е.В., акад. НАНУ, директор інституту геохімії навколишнього середовища НАНУ та МНС (ІГХНС);
 2. Бухарев В.П., доктор геологічних наук, завідуючий відділом ІГХНС НАНУ та МНС;
 3. Скворцов В.В., канд.геологомінерологічних наук, провідний науковий співробітник ІГХНС.

Попередні результати досліджень придатності Чорнобильської зони відчуження для створення геологічного сховища РАВ.

Доповідачі:

 1. Шестопалов В.М., акад.НАНУ, дир.науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень (НІЦ РПД);
 2. Шибецький Ю.О., канд.геологічних наук, старший науковий співробітникНІЦ РПД;
 3. Шинків Л.М., гол.геофізик Північукргеології.

Порівняння варіантів вирішення проблеим ізоляції високоактивних і довго існуючих РАВ.

Доповідачі:

 1. Кумшаєв С.Б., канд.фіз.-мат.наук, начальник НІЦ ДСП "Техноцентр";
 2. Токаревський В.В., доктор фізико-математичних наук, директор Київського філіалу ДСП "Техноцентр";
 3. Шестопалов В.М., акад.НАНУ, директор науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень (НІЦ РПД);
 4. Шибецький Ю.О., канд.геологічних наук, старший науковий співро- бітник НІЦ РПД.

Розвиток комплексу виробництв "Вектор" з метою створення Центрального сховища РАВ в Україні.

Доповідачі:

 • Новіков А.Д., гол.інженер ДСП "Техноцентр";
 • Шахов О.О., ген.директор ДСП "Техноцентр".

Поводження з ДІВ високої потужності.

Доповідачі:

 • Перевозник В.О., гол.інженер УкрДО "Радон"
 • Сотников О.І., нач.Центральної служби радіаційної безпеки УкрДО "Радон".

Оцінка очікуємих потоків РАВ з ПТЛРВ зони відчуження ЧАЕС в аспекті їх вилучення з метою перезахоронення.

Доповідач - Лєдєньов О.І., зас.директора по науковій роботі науково-технічного центру комплексного поводження з радіоактивними речовинами та джерелаим іонізуючого випромінювання (НТЦ "КПРВ").

Технічні пропозиції щодо вилучення та передислокації колодязьних сховищ відпра-цьованих ДІВ на ПЗРВ ДМСК УкрДО "Радон".

Доповідачі:

 • Животенко О.М., головний інженер НТЦ "КПРВ";
 • Іщенко Г.Г., генеральний директор УкрДО "Радон".

Поводження з РАВ в зоні відчуження ЧАЕС.

Доповідачі:

 • Антропов В.М., начальник НІЦ РАВ ДСП "Комплекс";
 • Мельниченко В.П., директор ДСП "Комплекс";
 • Шмойлов А.М., головний інженер ДСП "Комплекс".

Результати радіаційного моніторингу ПуСО та ПЗРВ, які розміщенні за межамизони відчуження.

Доповідачі:

 • Гай О.Я., провідний інженер з питань радіології ЦСЕ Київського ДМСК;
 • Овсейчик В.І., начальник Централізованої служби експлуатації пунктів відходів дезактивації (ЦСЕ) Київського ДМСК.

7 квітня

10.00-12.30

Семінар на тему:"Впровадження системи управління довкілля та екологічне маркування відповідно до міжнародних вимог зі стандартизації та сертифікації"

Організатор проведення - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України "Державний екологічний інститут"

Вступне слово - Бондарь О.І., ректор Державного екологічного інституту

Доповідач - Берзіна С.В., президент громадської організації "Жива планета"

14.00-16.0

Семінар на тему: "Екологія, біотехнологія та радіоекологія в НАУ: сучасний стан та перспективи"

Організатор проведення - Національний аграрний університет ( ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету)

План семінару:

1. "Трансгенні технології ХХІ століття.
Доповідач - директор ННІ охорони природи та біотехнологій НАУ,

доц. Мельничук М.Д.

2. "Основні аспекти розвитку екологічної освіти в Україні".
Доповідач - декан факультету екології та біотехнології НАУ , доц. Рідей Н.М.

3. "Сучасна радіаційна ситуація в аграрній сфері України."
Доповідач - директор навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, акад. Гулков І.М.

4. "Еколого-ценотична оцінка флори фітоценозів Лісостепу України"
Доповідач - директор навчально-наукового центру біології рослин та біотехнології, доц. Якубенко Б.Є.

5. "Оптимізація системи радіаційного контролю с/г угідь та продукції".
Доповідач - директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології НАУ, ст. наук.спів.Кашпаров В.А.

6. "Вплив невеликих доз опромінення на активність пилку покритонасінних культур"
Доповідач - доц. Сушко С.П. (стендова доповідь)

7. "Оцінка екологічного ризику для населення і територій"
Доповідач - Гнатюк О.А. (стендова доповідь)

8. "Оцінка виробництв АПК за екологічними ризиками"
Доповідач - Лахман С.Д. (стендова доповідь)

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100