ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
СЕМІНАР

План семінарів, лекцій та круглих столів у дні проведення виставки «ЕКОЛОГІЯ-2006»

Семінари минулих років: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

4 квітня

14.00–15.00

Семінар на тему: “Нові нормативні та регуляторні вимоги в сфері охорони довкілля”

Організатор проведення – Всеукраїнська громадська організація “Жива планета”

Доповідач – Берзіна С.В., президент Всеукраїнської громадської організації “Жива планета”, заступник голови Технічного комітету стандартизації України “Охорони навколишнього природного середовища України”.

15.00–17.00

Семінар на тему: “Екологія міста і здоров’я городян” Організатор проведення – Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України. Київ

План семінару:

Науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, акад. МАПГ, д.м.н., проф. В.Я.Березовський

“Трьохкомпонентна будова біосфери /за Вернадським/, її деформація в умовах сучасного міста та можливі наслідки для здоров’я городян.

Доповідач – В.Я.Березовський – 30 хв.

“Динаміка природного руху сільського та міського населення України”

Доповідач – О.М. Сергієнко – 30 хв.

“Забудова міста та стан атмосферного повітря”

Доповідач – О.М. Дембовський – 30 хв.

Обговорення доповідей. Загальна дискусія.

5 квітня

11.00–13.00

Семінар на тему: “ Здоров’я дітей столиці” (20 років після Чорнобиля)

Організатор проведення – “Український інститут екології людини”

План семінару:

1. Київська міська Програма диспансеризації дітей “Екологія, дитина, майбутнє”

Доповідач – Ковінько Л.В. – кандидат медичних наук

Доповідач – Курик М. В. – доктор фіз.-мат. наук, професор

Доповідач – Салюта М. Ю. – кандидат медичних наук, доцент

2. Екологічний атлас маленького киянина

Додвідач – Карабаєв Д.Т. - кандидат медичних наук

3. Нові технології в медицині, гомеопатії, харчовій промисловості

Доповідач – Лобенко А.А. – академік медичних наук України

Доповідач - Курик М. В. – доктор фіз.-мат. наук, професор

4. Електромагнітна безпека здоров’я дитини

Доповідач – Павленко А.Р. – кандидат технічних наук

Доповідач – Полька Г.С. – доктор медичних наук, професор

5. Пектинопрофілактика населення столиці

Доповідач – Демченко П.І. – кандидат хімічних наук

6. Нові продукти для здоров’я дитини

Доповідач – Гончаренко С.П. – кандидат технічних наук

7. Магнітна екологія людини

Доповідач – Головін М. І. – кандидат технічних наук

Доповідач – Думанський Ю.Д. – доктор медичних наук, професор

14.00–15.30

- Семінар на тему: “Очищення стічних вод та забруднених ґрунтів за допомогою екофітотехнологій”

Організатор проведення – Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП)

План семінару:

Доповідь “Очищення стічних вод та забруднених грунтів за допомогою екофітотехнологій”

Доповідач – Захарченко М.А., к.н.т., зав.лаб. інженерних методів захисту підземних вод

Фільм “Біоінженерні очисні споруди”

Презентація технології “ЕКОФІТОПОТІК”

Презентація технології очищення активних мулів та ґрунтів “Фітотенк”

6 квітня

11.00–13.00

- Програма круглого столу на тему: “Шляхи вирішення проблем захисту навколишнього природного середовища промислових міст України (на прикладі місто Кривий Ріг)”

Організатор проведення - Центр екологічних досліджень та аудиту “Укрбурвибух”

План круглого столу:

Продовження проведення еколого-економічного експерименту у найбільш техногенно-навантажених містах України – запорука їх виходу із екологічної кризи.

Доповідач - Грищенко С.Г. – віце-президент Української Асоціації Підприємств Чорної металургії, доктор технічних наук, професор.

Створення екологічної асоціації “ЕкоКривбас” – один із шляхів отримання реальної і комплексної картини екологічного стану довкілля в місті Кривий Ріг.

Доповідач – Маяков Й. – керівник Центру екологічних досліджень і аудиту.

Запровадження екологічного аудиту як механізму поліпшення екологічного стану

природного середовища в промислових містах.

Доповідач – Скакальський О. – екологічний аудитор.

Новітні технології в області охорони навколишнього природного середовища при

здійсненні масових вибухів в кар’єрах гірничо-видобувних підприємств.

Доповідач – Малаховський М. – екологічний аудитор центру.

Проведення геологічного аудиту, як ефективний чинник незалежної експертизи геологорозвідувальних та гірничих проектів – складова частина вирішення екологічних проблем гірничо-видобувної промисловості.

Доповідач – Чорний О. – начальник відділу геологічного аудиту.

13.30–16.00

Семінар на тему: “Біологізація і якість життя: сучасний стан та перспективи агроекологічної освіти в Україні”

Організатор проведення – Національний аграрний університет (ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету)

План семінару:

1. “Новітні технології контролю та ідентифікації генетично-модифікованих організмів в продукції АПК”.

Доповідач – директор ННІ охорони природи та біотехнологій НАУ, доц. Мельничук М.Д.

2. “Перспективи застосування альтернативних джерел енергії в АПК та сільській місцевості”

Доповідач – директор НДІ екобіотехнологій та біотехніки, проф. Дубровін В.О.

“Стан популяцій саранових в Україні.”

Доповідач – директор ННЦ аграрної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів та територій, проф. Чайка В.М.

“Екологічна безпека локальних агроекосистем господарств агросфери Лісостепу”

Доповідач – декан факультету екології і біотехнології НАУ, доц. Рідей Н.М.

.

“Екологічна експертиза земельних угідь як складова екологічного контролю агросфери”.

Доповідач – доц. Тонха О.Л.

“Екологічна паспортизація об’єктів навколишнього середовища в агросфері”

Доповідач - доц. Наумовська О.І.

7. “Проблеми біобезпеки в Україні і світі. Розвиток національних рамкових структур біобезпеки"

Доповідач – доц. Остапенко А.Д.

“Водорості, їх біорізноманіття. Водорості як індикатори якості води”

Доповідач – завідувач кафедри фізіології, екології рослин та біомоніторингу, проф. Царенко П.М.

"Еколого-ценотична оцінка флори фітоценозів природних кормових угідь та антропогенно порушених територій Лісостепу України"

Доповідач – завідувач кафедри ботаніки, доц. Якубенко Б.Є.

"Географічний аналіз флори північно-східного геоботанічного регіону"

Доповідач – асист. Тертишній А.П.

"Розвиток біометоду в Україні"

Доповідач – асп. Ясинська Н.

16.00–17.40

Семінар на тему: “Екологія країни. Поширення нових оздоровчих методів, продуктів, технологій, розвиток програм оздоровлення”

Організатор проведення – Громадська організація “Екогармонія”

Відповідальні особи:

1. Президент “Екогармонії” – Сизонто В.М.

2. Голова правління – Кленіна Н.П.

7 квітня

10.00–12.30

- Семінар на тему: “Екологія та охорона навколишнього природного середовища: проблеми, перспективи, завдання”

Організатор проведення - Державний екологічний інститут Мінприроди України.

План семінару:

  • 1. Техносфера як джерело забруднення довкілля. Доповідач - Тимошенко М.М. – к.т.н., професор кафедри екології;
  • 2. Законодавство в сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення.
  • Доповідач – Драчинський Л.А. – к.т.н., зав.кафедрою охорони довкілля та безпеки життєдіяльності;
  • 3. Основи екологічного менеджменту.

Доповідач – Барановська В.Є. – к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи.

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100