ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
ЕКОЛОГІЯ
2013
EXHIBITION - KYIV - May 22-25
СЕМІНАР

План семінарів, лекцій та круглих столів у дні проведення виставки «ЕКОЛОГІЯ-2008»

Семінари минулих років: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

8 квітня13.00–14.30  —

Семінар на тему: “Біоенергетика та біоконверсії в агропромисловому виробництві”

Організатор проведення - Національний аграрний університет (ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету)

Доповідачі:

Берзіна С.В., президент Всеукраїнської громадської організації “Живапланета”, заступник голови Технічного комітету стандартизації України “Охорони навколишнього природного середовища України”14.40–17.15

Семінар на тему: “Сталий розвиток: реалії та перспективи”

Організатор проведення – Партія Зелених України

План семінару:

Тематичні виступи:

1. Енергетична галузь агропромислового виробництва

Доповідачі – проректор НАУ з наукової та інноваційної діяльності ,член-кореспондент УААН,проф.Мельничук М.Д. Директор НДІ екобіотехнології і біотехніки НАУ ,проф. Дубровін В.О.

2. Комплексна енергоощадна система виробництва і використання твердих та рідких видів біопалива в умовах АПК

Доповідачі – завідувач кафедри біоенергоконверсій та біотехсервісу ,доц. Мироненко В.Г. асист. Лободко М.М.

3. Біоенергоконверсія в землеробстві та основі мікотехнології

Доповідач – доц. Голуб Г.А.

4. ДНК – сенсорні масиви в біотехнології, діагностиці та екологічному моніторингу.

Доповідач – проф. Стародуб М.Ф. завідувач кафедри молекулярної генетики і біобезпеки Чеченєва Т.М.

5. ГМР та біобезпека продуктів харчування з них

Доповідач – завідувач кафедриекобіотехнології і біорізноманіття ,доц. Новак Т.В.

6. Біопалива в народному господарстві

Доповідач – доц. Поліщук В.М.

7. Технічні засоби для процесу етерифікації рослинних олій

Доповідач – асп. Драгнєв С.В.15.00–16.00

Семінар на тему: “Екологічна безпека в АПК”

Організатор проведення – Національний аграрний університет (ННІ охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету)

План семінару:

Тематичні виступи:

1. Управління земельними ресурсами агросфери.

Доповідач – декан факультету екології і біотехнології НАУ ,доц. Рідей Н.І.

2. Радіозахисні властивості мікроелементів на забруднених радіонуклідами територіях.

Доповідач – завідувач кафедри дадіології і радіоекології , проф. Гудков І.М.

3. Фітоінвазії на територіях природно-заповідного фонду.

Доповідач – проф.Бурда Р.І.

4. Прогноз екологічного стану агроценозів України в умовах зміни клімату.

Доповідач – директор ННЦ аграрної екології, стандартизації та сертифікації об”єктів та територій ,проф. Чайка К.М.

5. Вплив екологічної ситуації на радіозабруднених територіях на соціально-психологічний стан населення.

Доповідач – завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності ,проф. Прилипко В.А.

6. Природні кормові угіддя лісостепу України : флора,рослинність динаміка ,оптимізації

Доповідач – завідувач кафедри ботаніки, доц. Якубенко Б.Є.

7. Агроекологічний моніторинг і паспортизація земель сільськогосподарського використання.

Доповідач – завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, доц.Наумовська О.І.

8. Моделювання агробіорізноманіття в агросфері України

Доповідач – доц.Придатко В.І.

9. Флора та рослинність лівобережжя лісостепу України.

Доповідач – асист. Тертишний А.П.

10. Екологічна стандартизація та сертифікація як основа збалансованого розвитку виробництва України.

Доповідач-асист.Паламарчук С.І.16.30–17.30

Програма круглого столу на тему: “Участь громадськості у формуванні державної політики з питань біобезпеки”

План семінару:

Тематичні виступи:

  • 1. Роль громадськості у прийнятті державних рішень з питань біобезпеки.
  • Доповідач – перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Т.В.
  • 2. Генетично модіфіковані організми та навколишнє середовище.
  • Доповідач – академік НАНУ ,почесний директор інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАНУ,Президент Українського ботанічного товариства – Ситник К.М.
  • 3. Оцінка впливу ГМО на навколишнє середовище.
  • Доповідач – заступник директора департаменту біотичних ресурсів та екомережі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України – Губар С.І.
  • 4. ГМО у харчовій сировині : кроки прогресу чи нові проблеми.
  • Доповідач – к.б.н., доцент кафедри біохімії та екології харчових виробництв Національного університету харчових технологій – Ситник О.І.


9 квітня10.30–11.30

– Семінар на тему: “Довкілля столиці і дитина”

Організатор проведення – “Український інститут екології людини”

План семінару:

1. Ендоекологічна паспортизація здоров”я дітей в умовах системи освіти.

Доповідач – Курик М.В. – доктор фіз.-мат. наук, професор

Доповідач – Глоба О.А. – лікар-еколог.

2. Високоякісна питна вода- основа здоров”я людини.

Доповідач - Курик М.В. – доктор фіз.-мат. наук, професор

3. Пектинопрофілактика населення столиці

Доповідач – Демченко П.І. – кандидат хімічних наук

4. Відновлюючі технології здоров”я людини.

Доповідач – Кириченко С.Ф.- зав.відділом Інституту екології людини

5. Якість продуктів харчування і здоров”я людини.

Доповідач – Гончаренко С.П. – кандидат технічних наук

6. Магнітна екологія людини.

Доповідач – Головін М.І. – кандидат технічних наук12.00–13.00

Семінар на тему: “Очистка поверхневого стоку з територій міст і промислових підприємств”

Організатор проведення – ТОВ Науково-інженерний центр “Потенціал-4”

План семінару:

1. Актуальність теми.Проблеми ,пов”язані з очисткою поверхневого стоку з урбанізованих територій,та шляхи їх вирішення.Нормативна база.

Доповідач – директор ТОВ НІЦ”Потенціал-4” –Подзерей Т.М.

2. Загальні закономірності утворення поверхневого стоку.

Доповідач – інженер –еколог ТОВ НІЦ”Потенціал-4” – Діренко Г.О.

3. Основні забруднювачі поверхневого стоку.

Доповідач – інженер –еколог ТОВ НІЦ”Потенціал-4” – Діренко Г.О.

4. Технології,споруди та обладнання для очистки забрудненого поверхневого стоку,розроблені ТОВ НІЦ”Потенціал-4”.

Доповідач – інженер –еколог ТОВ НІЦ”Потенціал-4” – Діренко Г.О.

5. Реалізація технологій очистки поверхневого стоку, розроблених ТОВ НІЦ”Потенціал-4”,в практику.

Доповідач – інженер –еколог ТОВ НІЦ”Потенціал-4” – Діренко Г.О.13.30–14.30

Семінар на тему: “Перспективні методи та техніка ліквідації наслідків екологічних катастроф”

Організатор проведення – Партія Зелених України.

План семінару:

1. Локалізація аварійних розливів нафти та нафтопротуктів. Екологічне виховання.

2. Гасіння лісових пожеж.

3. Осадження токсичних хмар.

4. Локалізація радіоактивного пилу.

5. Реалізація технологій очистки поверхневого стоку, розроблених ТОВ НІЦ”Потенціал-4”,в практику.

Доповідач: доктор,техн.наук,професор Захматов В.Д.15.00–17.00

Семінар на тему: “Моніторинг навколишнього середовища”

Організатор проведення – Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю Мінприроди України

План семінару:

1. 0. Державний екологічний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Дововідач - Костров М.М. начальник Державної екологічної інспекції Мінприроди України

2. Впровадження нової системи регулювання в галузі охорони атмосферного повітря.

Доповідач - Зверєва О.В. головний спеціаліст відділу охорони атмосферного повітря Департаменту державного екологічного моніторингу Мінприроди

3. Методика та технологія комплексного екологічного моніторингу геологічного середовища акваторій Чорного моря (район о.Зміїний, Донузлавський ліман, українська частина Керченської протоки).

Доповідачі -Український державний геологорозвідувальний інститут Кримське відділення (КВ УкрДГРІ) - Пасинков А.А., Степняк Ю.Д., Тихоненкова Е.Г., Тихоненков Є.П.

4. Використання методу ПІЕМПЗ для екологічного моніторингу захисних споруд та зсувонебезпечних схилів.

Доповідачі - Швирло М.І., Лущик А.В., Лущик О.А., Швирло М.М.

5. Результати моніторингу природного довкілля Львівщини у 2007 році.

Доповідач - Ковальчук О.З. начальник відділу інформації, моніторингу та зв’язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області

6. Моніторинг стану навколишнього природного середовища у місті Севастополі

Доповідач - Легка О.В.головний спеціаліст сектору біорізноманіття тваринного та рослинного світу, зв’язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища у місті Севастополі.

7. Вплив адвентивних видів на збереженість рослинного світу Житомирської області.

Доповідач - Орлов О.О. - к.б.н., завідуючий лабораторією радіаційної екології лісу Поліської філії Українського н-д інституту агромеліорації та лісового господарства.

8. Природно-заповідний фонд Донецької області.

Доповідач - Залевський В.Д., начальник відділу природно-заповідних територій та біоресурсів Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Донецькій області, Молодан Г.М, директора РЛП «Меотида».

9. Удайський ланцюг”( формування екологічного коридору на території Пирятинського району Полтавської області)

Доповідач - Миленко В.М. завідуючий Пирятинським сектором охоронинавколишнього природного середовища Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Полтавській області

10. Наявність нафти, газу геологічного походження та алмазів піропів, альмандинів як супутніх мінералів на території Кіровоградської області.

Доповідач - Плисенко Т. М. заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області.

11. Роль учнівської молоді у вирішенні проблеми заповідання території в Кіровоградській області та шляхи їх вирішення на прикладі заказника загальнодержавного значення "Монастирище".

Доповідач -Скрипка В. П. головний спеціаліст зв'язках з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Кіровоградській області10 квітня10.30–11.30

– Семінар на тему: “Впровадження вимог ратифікованої Верховною Радою України у 1999 році Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів щодо Орхуської конвенції”

Організатор проведення – “Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю Мінприроди України”

План семінару:

1. Впровадження Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція).

2. Аспекти впровадження Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачівщодо Орхуської конвенції.

Доповідачі

Яременко Л.П. завідувач сектору зв’язків з громадськістю Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю Мінприроди

Овчиннікова Н.Б. начальник відділу охорони атмосферного повітря Департаменту державного екологічного моніторингу Мінприроди.12.00–13.00

– Семінар на тему: “Міжнародна діяльність Міністерства охорони навколишнього природного середовища України”

Організатор проведення – “Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю Мінприроди України”

План семінару:

1. Міжнародна діяльність Мінприроди у 2007-2008 роках

2. Міжнародно-правові аспекти збереження та використання тваринного та рослинного світу в Україні з презентацією відповідних міжнародних нормативно-правових актів.

Доповідачі

Марушевська О. С. начальник управління взаємодії з міжнародними організаціями та з питань європейської інтеграції Мінприроди

Домашлінець В.Г.- начальник відділу збереження тваринного світу Департаменту біоресурсів та екомережі Мінприроди

Тарасенко В.О.- начальник відділу збереження тваринного світу Департаменту біоресурсів та екомережі Мінприроди;14.00–15.00

Семінар на тему: “Проблеми екології великих міст”

Організатор проведення – Управління комунікацій та зв”язків з громадкістью Мінприроди України.

План семінару:

1. Екологічні проблеми Одещини та шляхи їх вирішення. Водні ресурси області.

Доповідач -Крутякова В.І. заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області.

2. Екологічний стан міста Києва, його екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Доповідач -Щербак І. М. заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у місті Києві

3. Утилізація і переробка вторинної сировини, захоронення промислових та побутових відходів

Доповідач

4. Проблеми екології великих міст та шляхи їх вирішення

Доповідач -Андрєєв В. Г. начальник відділу водних ресурсів Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області

5. Екологічний стан Черкаської області. Проблеми та шляхи їх вирішення.

Доповідач - Хоменко В. М. заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області

6. Альтернативні технології очистки побутових та каналізаційних стоків на прикладі техногенної проблеми в с. Димитрово Олександрійського району Кіровоградської області.

Доповідач -Плисенко Т.М. заступник начальника Державного управління охоронинавколишнього природного середовища в Кіровоградській області.

7. Шляхи вирішення гострих екологічних проблем Кіровоградщини Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області.

Скрипка В. Г. головний спеціаліст зв'язках з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області

8. Розв'язання екологічних проблем Волині. Реалії та перспективи.

Литвинець Л. С. завідувач сектору моніторингу, зв'язків з громадськістю, інформаційного та організаційного забезпечення Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області.

Реклама

Rambler's Top100 Rambler's Top100